เตือนการระบาดศัตรูพืช
 
  เตือนการระบาดพืข แมลงบั่ว ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 <...อ่านต่อ...>  
  เตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดหลัง ขาว ประจำวันที่ 30 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...>  
  เตือนภัยการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่  3  กันยายน  พ.ศ. 2557  <...อ่านต่อ...>  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนภัยศัตรูพืช แมลงหล่า ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2556.2 สค.56  
  เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช 26 กุมภาพันธ์ 2557 //...รายละเอียดคลิ๊ก..// 28 ก.พ. 57  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนภัยศัตรูพืช แมลงหล่า ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2556.2 สค.56  
  เตือนการระบาด โรคแอนแทรกโนสในผลมะม่วง ...26 มีค.2556  
  เตือนภัย ศัตรูพืช และโรคพืช ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2556 การระบาดของแมลงบั่ว และการระบาดของโรคข้าว รายละเอียดคลิกได้เลย..17 ตค.2556   
  เตือนภัยศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2556 14 สค.56  
  เตือนภัยศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2556 13 สค.56  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนภัยศัตรูพืช แมลงหล่า ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2556.2 สค.56  
  เตือนการระบาด โรคแอนแทรกโนสในผลมะม่วง ...26 มีค.2556  
  เตือนการระบาด โรคใบไหม้ในเผือก ..20 มีค.2556  
  เตือนการระบาด โรคไหม้ของข้าว 12 มีค.2556  
  เตือนการระบาด เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ..8 มีค.2556  
  เตือนการระบาด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ..1 มีค.2556  
  เตือนการระบาด แมลงวันผลไม้ในมะม่วง ..1 มีค.2556  
  ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนภัยศัตรูพืชในระยะนี้ พบว่ามีการระบาดของ หนอนห่อใบข้าว และหนอนกอข้าว ในจังหวัดพิจิตร จึงขอให้เกษตรกรได้รับทราบวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันกำจัดได้อย่างถูกต้องต่อไป..22 กพ.2556  
  เตือนภัยศัตรูพืช ประจำวันที่ 2 มกราคม 2556 เรื่อง การแพร่กระจายของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ..3 มค.2556  
  เตือนภัยศัตรูพืช (แนวทางการจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555..16พย.2555  
  ขอประชาสัมพันธ์ การเตือนภัย การระบาดศัตรูพืช การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว 5 พย.2555  
  ขอประชาสัมพันธ์ การเตือนภัย โรคพืช เรื่อง โรคไหม้ 19 ตค.2555  
  ขอประชาสัมพันธ์ การเตือนภัย การระบาดศัตรูพืช การระบาดของแมลงบั่ว 15 ตค.55  
   
   
   
   
 
แนวทางการดำเนินงานสำรวจแมลงศัตรูพืช   ตารางแบบสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช ดังนี้