นามอำเภอพระราชทาน ถิ่นฐานไทยทรงดำ การเกษตรเลิศล้ำ อุตสาหกรรมก้าวไกล
*     

นายธนวัตร ค้ำชู
เกษตรอำเภอวชิรบารมี

MENU
 
แผนปฏิบัติงานรายเดือน/รายปี
ของสนง.และเจ้าหน้าที่

ปฏิทินสำนักงานประจำปี 2561
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
ผลการดำเนินงานการปรับปรุงและ
ตรวจสอบข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

การจัดการศูนย์ศัตรูพืชชุมชน
หนึ่งตำบลผลิตภันฑ์
เทคโนโลยีพื้นบ้าน/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พัฒนาเกษตร

เกษตรกรในดวงใจ

Farmer Map Report


วัดท่าหลวง

บึงสีไฟ

อุทยานเมืองเก่าพิจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา

ระบบการจัดการคุณภาพGAPข้าว

ประชาคมอาเซียน

การปลูกผักปลอดสารพิษ

การเกษตรผสมผสาน

ปลดหนี้ด้วยศาสตร์พระราชา

  ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 มติชน
 คมชัดลึก
  ข่าวสด
  ผู้จัดการ
+30
°
C
H: +31°
L: +20°
พิจิตร
, 07
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน
+30° +30° +30° +30° +30° +31°
+21° +21° +21° +21° +21° +21°


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2564 (14 ข่าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (27 ข่าว)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2564 (19 ข่าว)ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2564 (18 ข่าว)ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (12 ข่าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (29 ข่าว)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (25 ข่าว)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (17 ข่าว)ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 (12 ข่าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 (15 ข่าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (7 ข่าว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 (10 ข่าว)

 

ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมีได้ที่
ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี 304 หมู่ที่ 13 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
Tel. 056-900138 E-mail to :
vachira.doae@gmail.com
ปรับปรุงเว็บไซด์ โดย นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล (แบงค์)

สถิติผู้เยี่ยมชม