นามอำเภอพระราชทาน ถิ่นฐานไทยทรงดำ การเกษตรเลิศล้ำ อุตสาหกรรมก้าวไกล
              

นายพรชัย แก้วเพชร
เกษตรอำเภอวชิรบารมี

MENU
แนะนำสำนักงาน,แผนที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
 บุคลากรอำเภอ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่/ภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 แผนปฏิบัติงานรายเดือน/รายปี ของสนง.และเจ้าหน้าที่
ปฏิทินสำนักงานประจำปี 2561
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
ผลการดำเนินงานการปรับปรุงและ
ตรวจสอบข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

การจัดการศูนย์ศัตรูพืชชุมชน
หนึ่งตำบลผลิตภันฑ์

เทคโนโลยีพื้นบ้าน/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พัฒนาเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรกรในดวงใจ

Farmer Map Report


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

ศเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา

ระบบการจัดการคุณภาพGAPข้าว

ประชาคมอาเซียน

การปลูกผักปลอดสารพิษ

การเกษตรผสมผสาน

ปลดหนี้ด้วยศาสตร์พระราชา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
แมลงบั่ว.....ภัยเงียบในนาข้าว
โรคขอบใบแห้ง
โรคไหม้ข้าว
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
การป้องกันกำจัด หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
โรคใบด่างมันสำปะหลัง
เอกสารแผ่นพับเชื้อราไตรโคเดอร์มา
เอกสารแผ่นพับเชื้อราบิวเวอเรีย
เอกสารแผ่นพับเชื้อราเมตตาไรเซียม
ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System (Training and Visit System)
ปฏิทินการจัดการศัตรูมะม่วง / คะน้า / หน่อไม้ฝรั่ง / สตรอเบอร์รี่ / กล้วย
ปฏิทินการจัดการศัตรูส้มโอ / เงาะ / มังคุด / ลำไย / ลิ้นจี่ / ทุเรียน
ปฏิทินการจัดการศัตรูทุเรียน / มะพร้าว / ยางพารา / อ้อย / มันสำปะหลัง
ปฏิทินการจัดการศัตรูมันสำปะหลัง /ข้าว
รายงานการวาดแปลง อำเภอวชิรบารมี ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 3 มกราคม 2562
รายงานผลการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอวชิรบารมี ประจำวันที่ 3 มกราคม 2562
ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี ประจำปี 2562
KM Smart Farmer น้ำหมักชีวภาพ และสารขับไล่แมลง (นายสมศักดิ์ พรมเดช)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี
KM Smart Farmer น้ำหมักชีวภาพ และสารขับไล่แมลง (นายสมศักดิ์ พรมเดช)
 
 
 
 
 

วัดท่าหลวง

บึงสีไฟ

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2563 (2 ข่าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ข่าว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get free code service
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 มติชน
 คมชัดลึก
  ข่าวสด
  ผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมีได้ที่
ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี 304 หมู่ 13 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
Tel. 056-900138 E-mail to :
vachira.doae@gmail.com
ปรับปรุงเว็บไซด์ โดย นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล (แบงค์)

สถิติผู้เยี่ยมชม