นามอำเภอพระราชทาน ถิ่นฐานไทยทรงดำ การเกษตรเลิศล้ำ อุตสาหกรรมก้าวไกล
              

นางขวัญกมล จันทร์มาทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอวชิรบารมี

MENU
แนะนำสำนักงาน,แผนที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
 บุคลากรอำเภอ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่/ภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 แผนปฏิบัติงานรายเดือน/รายปี ของสนง.และเจ้าหน้าที่
ปฏิทินสำนักงานประจำปี 2561
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
ผลการดำเนินงานการปรับปรุงและ
ตรวจสอบข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

การจัดการศูนย์ศัตรูพืชชุมชน
หนึ่งตำบลผลิตภันฑ์

เทคโนโลยีพื้นบ้าน/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พัฒนาเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรกรในดวงใจ

Farmer Map Reportวัดท่าหลวง

บึงสีไฟ

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

ศเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา

ระบบการจัดการคุณภาพGAPข้าว

ประชาคมอาเซียน

การปลูกผักปลอดสารพิษ

การเกษตรผสมผสาน

ปลดหนี้ด้วยศาสตร์พระราชา

 


Get free code service
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 มติชน
 คมชัดลึก
  ข่าวสด
  ผู้จัดการ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง
เผ้าระวังการระบาดของตั๊กแตนทะเลทรายในประเทศไทย
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในการทำนา "แบบเปียกสลับแห้ง"
แมลงบั่ว.....ภัยเงียบในนาข้าว
โรคขอบใบแห้ง
โรคไหม้ข้าว
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
การป้องกันกำจัด หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
โรคใบด่างมันสำปะหลัง
เอกสารแผ่นพับเชื้อราไตรโคเดอร์มา
เอกสารแผ่นพับเชื้อราบิวเวอเรีย
เอกสารแผ่นพับเชื้อราเมตตาไรเซียม
ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System (Training and Visit System)
ปฏิทินการจัดการศัตรูมะม่วง / คะน้า / หน่อไม้ฝรั่ง / สตรอเบอร์รี่ / กล้วย
ปฏิทินการจัดการศัตรูส้มโอ / เงาะ / มังคุด / ลำไย / ลิ้นจี่ / ทุเรียน
ปฏิทินการจัดการศัตรูทุเรียน / มะพร้าว / ยางพารา / อ้อย / มันสำปะหลัง
ปฏิทินการจัดการศัตรูมันสำปะหลัง /ข้าว
รายงานการวาดแปลง อำเภอวชิรบารมี ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 3 มกราคม 2562
รายงานผลการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอวชิรบารมี ประจำวันที่ 3 มกราคม 2562
ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี ประจำปี 2562
KM Smart Farmer น้ำหมักชีวภาพ และสารขับไล่แมลง (นายสมศักดิ์ พรมเดช)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี
KM Smart Farmer น้ำหมักชีวภาพ และสารขับไล่แมลง (นายสมศักดิ์ พรมเดช)


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2564 (14 ข่าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (28 ข่าว)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2563 (2 ข่าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (1 ข่าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2563 (5 ข่าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2563 (2 ข่าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (2 ข่าว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (3 ข่าว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (1 ข่าว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (10 ข่าว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2563 (5 ข่าว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2563 (1 ข่าว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (4 ข่าว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2563 (20 ข่าว)ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมีได้ที่
ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี 304 หมู่ที่ 13 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
Tel. 056-900138 E-mail to :
vachira.doae@gmail.com
ปรับปรุงเว็บไซด์ โดย นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล (แบงค์)

สถิติผู้เยี่ยมชม